Basın Danışmanlığı

birey ya da kurumların, medya kanalları (yazılı ve görsel) aracılığıyla kamu imajının oluşturulmasını sağlaMAK görevinin yürütüldüğü basın danışmanlığında müşterilerimize verdiğimiz hizmet maddeleri:

  • Müşteri gereksinimlerini karşılamak için planlar oluşturmak,
  • Kampanyalar gerçekleştirmek,
  • Basın toplantıları düzenlemek ya da basın bültenleri hazırlamak ve yazılı-görsel basına ulaşmasını sağlamak,
  • Basın bülteni, kurum haberleri ve dergi makaleleri hazırlamak ce onlara iletmek,
  • Matbu ve dijital tüm medya kanallarını takip ederek kurum ya da kişi hakkında çıkan haberleri derlemek ve rapor oluşturmak,
  • Konuşmacılar için metin kaleme almak,
  • Kurum yöneticileriyle medya plan ve politikaları geliştirmek,
  • Bir şirket veya şahıs için halkla ilişkiler kampanyaları yönlendirmek,
  • Kamu imajının nasıl tesis edileceği ve medya ilişkilerinin nasıl ele alacağı konusunda yöneticilere danışmanlık yapmak,
  • Kişi ya da kurum mahremiyetine sadakat göstermek

single-06